Define "Kanina" Lipton Ice Tea Sparkling Commercial

Here's the newest Lipton Ice Tea Sparkling Commercial.

Boyfriend: Uy, sorry hon. Kanina ka pa?
Girlfriend: Kanina...

Let's define "kanina."
Kanina damo lang yan pero ngayon puno na siya.
Kanina naka-crew cut ako pero ngayon pang shampoo commercial na.
At higit sa lahat, bata pa ako kanina!

Boyfriend: Hon, lighten up.

New Lipton Ice Tea Sparkling. Enjoy the refreshing fix of soda with a hint of real tea. It's bubbly but light.

Girlfriend: Hon, kanina ka pa?

Lipton Ice Tea Sparkling. The lighter side of soda.

Define "Kanina" Lipton Ice Tea Sparkling Commercial YouTube Video
0 comments:

Post a Comment