Makulay ang Buhay sa Sinabawang Gulay Knorr Music Video Commercial

Lyrics

Makulay ang Buhay sa Sinabawang Gulay

Dati ang gulay di ko tinitikman
Parati na lang iniiwasan
Pero ang gulay, masarap pala
Kapag sinabawan na siya

Makulay ang buhay
Makulay ang buhay sa sinabawang gulay

Sinabawang gulay sarap talaga
Bawat higop ay puno ng sigla
Sinabawang gulay sarap namnamin
Lumalakas ako lahat ay kayang gawin

Makulay ang buhay
Makulay ang buhay sa sinabawang gulay

Sabay pa lamang ay healthy na
Lagyan ng Knorr ang gulay kami'y tuwang-tuwa
Gumagaling ng todo sa aral at laro
Kaya tara na, makihigop na kayo

Makulay ang buhay
Makulay ang buhay sa sinabawang gulay

Knorr: Makulay ang Buhay sa Sinabawang Gulay0 comments:

Post a Comment