"Kakayanin Sir" Dolfenal Commercial

Slogan: Dolfenal. Kaya ang sakit na 'di mo kaya.

"Basta may Dolfenal, kakayanin, Sir."

Kakayanin Sir Dolfenal Commercial YouTube Video
1 comments:

Post a Comment