Chacha Canete Plemex Lagundi Commercial

Here's Chacha Canete in the Plemex Lagundi Commercial.

Lola: Malapit na ito. Konting pakulo pa ha. Isinasalin ko na ang Lagundi.
Mommy: Nay, wag ka nang magpakulo. Ito ang Lagundi. Plemex.

Plemex Lagundi. May bisa ng natural na Lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. May Forte Syrup sa adults at Syrup for Kids.

Chacha: Mas masarap pa sa pakulo mong Lagundi mo, Lola.
Lola: Ganun?!

Chacha: Lola, wag ka nang magpakulo. May baon na si Daddy. Don't forget your Plemex ha.

Plemex Lagundi Syrup and Tablet.

Chacha: Basta Lagundi, Plemex.
Lola: Alam ko na po, doktora.

Chacha Canete Plemex Lagundi Commercial YouTube Video
0 comments:

Post a Comment