Remittance Spelling Bee Edu Manzano LBC Commercial

Edu Manzano: Spell "remittance".
Student: Remittance. (Remembers). Remittance, capilal L-B-C. Remittance.
Edu Manzano: Tumpak!

Basta pera padala, sa hari ka na. LBC. Mabilis, abot-kaya, at convinient magpadala dahil nationwide ang network, easy pa magtransact. Dito ka na sa madaling espilingin.

LBC3 comments:

Post a Comment