Affordable Spelling Bee Edu Manzano LBC Commercial

Edu Manzano: Spell "affordable".
Student: (Remembers). Affordable, L-B-C.
Edu Manzano: Tama!

Basta abot-kayang pera padala, dito ka na sa madaling espilingin.

LBC. Hari ng padala.0 comments:

Post a Comment