Laki sa Gatas Bear Brand Music Video Commercial

Laki sa Gatas Lyrics

Ako'y laki sa gatas malusog at masigla
Araw-araw dalawang baso panlakas resistensya
Ako'y laki sa gatas malusog at masigla
Tatag-buto, linaw mata palaging masaya

Dalawang baso isang araw ang ini-inom ko
Dalawang baso ng Bear Brand at busog lusog ako
Matatag ang aking buto, malinaw ang aking mata
Dahil laki sa gatas, malusog at masigla

Ako'y laki sa gatas laking Bear Brand ako
Ako'y laki sa gatas sapat ang sustansya ko
Kaya kong abutin lahat ng pangarap ko
Basta laki sa gatas, laking Bear Brand ako

Tayo'y laki sa gatas, laking Bear Brand tayo
Tayo'y laki sa gatas, sama-sama na tayo
Kaya nating abutin lahat ng ating pangarap
Basta laki sa gatas, laking Bear Brand kami

Laking Bear Brand na!

Laki sa Gatas Bear Brand Music Video Commercial YouTube Video
4 comments:

Post a Comment