Poster Nation Paint Commercial

Ang pader na ito ang mukha ng bayan. Malinis. Maganda ang pintura. Wag mo namang bastusin. Kung ang mukha mo kaya ang dikitan ng mukha ng iba.

Nation Paint. Build a better nation.0 comments:

Post a Comment